Mac mini

技术规格

Introduced
Model Number
A1103
EMC
2026
Order Numbers
M9686LL/A, M9687LL/A
CPU Type
PowerPC 7447a (G4)

mac mini是苹果电脑中最便宜的一款。小巧、轻便、安静,第一款机型于2005年1月亮相。一台二手Mac mini可以成为一台出色的、价格低廉的台式电脑。