Mac mini, 2014年底

技术规格

Introduced
Model Number
A1347
EMC
2840
Order Numbers
MGEM2LL/A, MGEN2LL/A, MGEQ2LL/A, BTO/CTO

mac mini是苹果电脑中最便宜的一款。小巧、轻便、安静,第一款机型于2005年1月亮相。一台二手Mac mini可以成为一台出色的、价格低廉的台式电脑。