Apple Watch SE GPS (40 mm)

Apple Watch SE GPS (40 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A2351
อีเอ็มซี
3485
หมายเลขการสั่งซื้อ
MYDN2LL/A, MYYF2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple S5

Apple connected Watch