Apple Watch SE GPS (44 mm)

Apple Watch SE GPS (44 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A2352
อีเอ็มซี
3486
หมายเลขการสั่งซื้อ
MYDR2LL/A, MYYK2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple S5

Apple connected Watch