Apple Watch Series 6 (44 mm)

Apple Watch Series 6 (44 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
3482
หมายเลขการสั่งซื้อ
M07J3LL/A, M09A3B/A, MG2J3LL/A, M09Y3B/A, MG323LL/A, MG3A3B/A, M0GJ3LL/A, M0H23B/A
ประเภทของ CPU
Apple S6

Apple connected Watch