Apple Watch Series 6 (40 mm)

Apple Watch Series 6 (40 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
3481
หมายเลขการสั่งซื้อ
M02R3LL/A, M06Q3B/A, M06L3LL/A, M07E3B/A, MG2Y3LL/A, MG343B/A, M0DH3LL/A, M0DY3B/A
ประเภทของ CPU
Apple S6

Apple connected Watch