Apple Watch Series 5 (44 mm)

Apple Watch Series 5 (44 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
3320
หมายเลขการสั่งซื้อ
MWW12LL/A, MWWE2B/A, MX392LL/A, MX3E2B/A, MWW92LL/A, MWWM2B/A, MWQT2LL/A, MWR62B/A
ประเภทของ CPU
Apple S5

Apple connected Watch