Apple Watch Series 0 (42 mm)

Apple Watch Series 0 (42 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1554
อีเอ็มซี
2871
หมายเลขการสั่งซื้อ
MJ3V2LL/A, MJ3N2LL/A, MJ4A2LL/A, MLCC2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple S1

Apple connected Watch