Apple Watch Series 0 (38 mm)

Apple Watch Series 0 (38 mm)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1553
อีเอ็มซี
2870
หมายเลขการสั่งซื้อ
MJ302LL/A, MJ2T2LL/A, MJ8P2LL/A, MLCN2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple S1

Apple connected Watch