iPod nano (5th Gen/Camera)

iPod nano (5th Gen/Camera)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1320
อีเอ็มซี
2317
จำนวนการสั่งซื้อ
MC031LL/A

ipod