iPod nano (3rd Gen/Fat)

iPod nano (3rd Gen/Fat)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1236
อีเอ็มซี
2174
จำนวนการสั่งซื้อ
MA978LL/A

ipod