iPod 6th Gen / 7th Gen

iPod 6th Gen / 7th Gen

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1238
อีเอ็มซี
2173
หมายเลขการสั่งซื้อ
MB029LL/A, MB147LL/A, MB145LL/A, MB150LL/A, MB562LL/A, MB565LL/A, MC293LL/A, MC297LL/A

ipod