iPod 4th Gen (ClickWheel)

iPod 4th Gen (ClickWheel)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1059
อีเอ็มซี
1995
จำนวนการสั่งซื้อ
M9282LL/A

ipod