iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

iPod 2nd Gen (Touch Wheel)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1019
อีเอ็มซี
1942
จำนวนการสั่งซื้อ
M8737LL/A

ipod