MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

MacBook Pro Core 2 Duo SR, 2007

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
EMCs
2136, 2137
หมายเลขการสั่งซื้อ
MA895LL, MA896LL, BTO/CTO, MA897LL/A

Macbook Pro