MacBook Pro Vega 15 inches, 2018, 2019

MacBook Pro Vega 15 inches, 2018, 2019

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1990
EMCs
3215, 3359
จำนวนการสั่งซื้อ
BTO/CTO

Macbook Pro