MacBook Pro Retina 13 inches, 2012

MacBook Pro Retina 13 inches, 2012

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1425
EMCs
2557, 2672
หมายเลขการสั่งซื้อ
MD212LL/A, ME116LL/A, ME662LL/A, BTO/CTO

Macbook Pro