MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

MacBook Air "Core 2 Duo" 13"

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1304
EMCs
2253, 2334
หมายเลขการสั่งซื้อ
MB543LL/A, MB940LL/A, MC233LL/A, MC234LL/A

Macbook Pro