iBook, กลางปี ​​2005

iBook, กลางปี ​​2005

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขการสั่งซื้อ
M9846LL/A, M9848LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 7447a (G4)

iBook