iBook (Original/Clamshell)

iBook (Original/Clamshell)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M2453
หมายเลขการสั่งซื้อ
M7707LL/A, M7716LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 750 (G3)

iBook