Power Macintosh G5 DP

Power Macintosh G5 DP

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1047
EMCs
1969C, 2061
หมายเลขการสั่งซื้อ
M9454LL/A, M9455LL/A, M9457LL/A, M9747LL/A, M9748LL/A, M9749LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 970fx (G5) x2

Power Mac G5