Power Macintosh G4 (Gigabit)

Power Macintosh G4 (Gigabit)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M5183
EMCs
1856, 1864
หมายเลขการสั่งซื้อ
M7891LL/A, M7892LL/A, M7893LL/A

Power Mac G4