Mac mini, ปลาย 2018

Mac mini, ปลาย 2018

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1993
อีเอ็มซี
3213
หมายเลขการสั่งซื้อ
MRTR2LL/A, MRTT2LL/A, BTO/CTO

Mac mini