Mac mini, ปลาย 2014

Mac mini, ปลาย 2014

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1347
อีเอ็มซี
2840
หมายเลขการสั่งซื้อ
MGEM2LL/A, MGEN2LL/A, MGEQ2LL/A, BTO/CTO

Mac mini