iMac Pro 27-Inch (5K, Late 2017)

iMac Pro 27-Inch (5K, Late 2017)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1862
อีเอ็มซี
3144
หมายเลขการสั่งซื้อ
MQ2Y2LL/A, MHLV3LL/A

iMac Pro