iMac G4/800, 17 นิ้วจอแบน

iMac G4/800, 17 นิ้วจอแบน

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M6498
อีเอ็มซี
1936
จำนวนการสั่งซื้อ
M8812LL/A
ประเภทของ CPU
PowerPC 7445 (G4)

iMac