iMac G3 15 นิ้วต้นปี 2001

iMac G3 15 นิ้วต้นปี 2001

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
M5521
อีเอ็มซี
1857
หมายเลขการสั่งซื้อ
M7683LL/A, M7669LL/A, M7680LL/A, M8582LL/A, M8492LL/A, M8510LL/A

iMac