iMac 24-inch, ต้นปี 2009

iMac 24-inch, ต้นปี 2009

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
EMCs
2267, 2267/2134, 2316
หมายเลขการสั่งซื้อ
MB420xx/A
ข้อมูลจำเพาะ

iMac