iMac Core 2 duo Aluminium

iMac Core 2 duo Aluminium

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
EMCs
2133, 2134
หมายเลขการสั่งซื้อ
MA876LL, MA877LL, MA878LL, BTO/CTO

iMac