iMac M1, 24 นิ้ว, 2021

iMac M1, 24 นิ้ว, 2021

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
EMCs
3663, 3364
หมายเลขการสั่งซื้อ
MJV93LL/A, MGPK3LL/A
ประเภทของ CPU
Apple M1

iMac