iMac Retina 5K, 27 นิ้ว, 2017

iMac Retina 5K, 27 นิ้ว, 2017

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1419
อีเอ็มซี
3070
หมายเลขการสั่งซื้อ
- MNE92xx/A - MNEA2xx/A - MNED2xx/A - MNE92LL/A - MNEA2LL/A - MNED2LL/A - BTO/CTO
ข้อมูลจำเพาะ

iMac