iMac Retina 5K, 27 นิ้วปลาย 2015

iMac Retina 5K, 27 นิ้วปลาย 2015

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1419
อีเอ็มซี
2834
หมายเลขการสั่งซื้อ
MK462xx/A, MK472xx/A, MK482xx/A, MK462LL/A, MK482LL/A, BTO/CTO
ข้อมูลจำเพาะ

iMac