iMac Retina 5K 27 นิ้วปลาย 2014

iMac Retina 5K 27 นิ้วปลาย 2014

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1419
อีเอ็มซี
2806
จำนวนการสั่งซื้อ
MF886xx/A
ข้อมูลจำเพาะ

iMac