iMac 21.5 นิ้วปลายปี 2013

iMac 21.5 นิ้วปลายปี 2013

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1418
อีเอ็มซี
2638
จำนวนการสั่งซื้อ
ME086xx/A, ME087xx/A, ME086LL/A
ประเภทของ CPU
Core i5 (I5-4570R)
ข้อมูลจำเพาะ

iMac