iMac 27 นิ้วปลายปี 2009

iMac 27 นิ้วปลายปี 2009

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1312
อีเอ็มซี
2309
หมายเลขการสั่งซื้อ
MB952xx/A, MB953xx/A
ข้อมูลจำเพาะ

iMac