iMac 21.5 นิ้วปลายปี 2009

iMac 21.5 นิ้วปลายปี 2009

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1311
อีเอ็มซี
2308
หมายเลขการสั่งซื้อ
MB950xx/A, MC413xx/A
ข้อมูลจำเพาะ

iMac