iPad Pro 11" 2018 (Wi-Fi/Cellular)

iPad Pro 11" 2018 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
3222
หมายเลขการสั่งซื้อ
MU0Y2LL/A, MU0U2B/A, MU0X2CH/A
ประเภทของ CPU
Apple A12X Bionic

the large format