iPad Pro 10.5" 2017 (Wi-Fi/Cellular)

iPad Pro 10.5" 2017 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1709
อีเอ็มซี
3141
จำนวนการสั่งซื้อ
MQF02LL/A
ประเภทของ CPU
Apple A10X Fusion

the large format