iPad Pro 12.9" 2015 (Wi-Fi/Cellular)

iPad Pro 12.9" 2015 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1652
อีเอ็มซี
2827
จำนวนการสั่งซื้อ
ML3N2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple A9X

the large format