iPad Pro 9.7" 2016 (Wi-Fi/Cellular)

iPad Pro 9.7" 2016 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1674
อีเอ็มซี
2977
จำนวนการสั่งซื้อ
MLPX2LL/A
ประเภทของ CPU
Apple A9X

the large format