iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

iPad mini 4 (Wi-Fi Only)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1538
อีเอ็มซี
2824
จำนวนการสั่งซื้อ
MK6K2LL/A

the small factor