iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

iPad mini 3 (Wi-Fi Only)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1599
อีเอ็มซี
2848
จำนวนการสั่งซื้อ
MGNV2LL/A

the small factor