iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 4 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1550
อีเอ็มซี
2825
จำนวนการสั่งซื้อ
MK872LL/A

the small factor