iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

iPad mini 3 (Wi-Fi/Cellular)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1600
อีเอ็มซี
2849
จำนวนการสั่งซื้อ
MH3F2LL/A

the small factor