iPad 10.2" 7th Gen (Wi-Fi Only)

iPad 10.2" 7th Gen (Wi-Fi Only)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A2197
อีเอ็มซี
3323
จำนวนการสั่งซื้อ
MW752LL/A
ประเภทของ CPU
Apple A10 Fusion

iPad : the classic models