iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

iPad 4th Gen (Wi-Fi Only)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1458
อีเอ็มซี
2604
จำนวนการสั่งซื้อ
MD510LL/A

iPad : the classic models