iPad 3rd Gen (Wi-Fi Only)

iPad 3rd Gen (Wi-Fi Only)

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1416
อีเอ็มซี
2498
จำนวนการสั่งซื้อ
MC705LL/A

iPad : the classic models