iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

iPad Air 2 Wi-Fi/Cellular

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
หมายเลขรุ่น
A1567
อีเอ็มซี
2823
จำนวนการสั่งซื้อ
MH2V2LL/A

the thiner ones