iPad Air Wi-Fi/Cellular

iPad Air Wi-Fi/Cellular

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
2647
หมายเลขการสั่งซื้อ
ME991LL/A, MD785CH/A

the thiner ones