iPad Air 3 Wi-Fi/Cellular

iPad Air 3 Wi-Fi/Cellular

การประมาณการไม่ได้รับอิทธิพลจากคำตอบนี้

รายละเอียดด้านเทคนิค

แนะนำ
อีเอ็มซี
3316
หมายเลขการสั่งซื้อ
MV162LL/A, MV0E2B/A, MV0U2CH/A

the thiner ones